۱۳۹۹/۰۸/۲۱- ۱۲:۵۸ - مشاهده: ۲۴۲

کارگاه های پایگاه تابستانی مجازی هنرستان صدا و سیما

برگزاری کارگاه های فیلمنامه نویسی، تدوین و طراحی در پایــگاه تابسـتانی هنـرستان صدا و سیـما سال ۱۳۹۹

کارگاه‌های پایگاه تابستانی در موضوع

فیلمنامه نویسی با حضور استاد: محمدرضا امامقلی -

تدوین با حضور استاد: مجتبی خلفی زاده -

طراحی با حضور استاد: عرفان محمدیآذر -

طی هشت جلسه در مرداد ماه 99 برگزار گردید

هنرجویان ضمن آموزش مبانی تئوریک و کاربردی هر رشته، به ارائه پروژه‌های مرتبط نیز پرداختند

امتیاز شما