۱۳۹۹/۰۸/۲۱- ۱۸:۰۳ - مشاهده: ۲۷۱

جشنواره یادداشت نویسی فیلم و قلم

جشنواره یادداشت نویسی فیلم و قلم به مناسبت روز ملی سینما

جشنواره یادداشت نویسی فیلم و قلم به مناسبت روز ملی سینما برگزار گردید و هنرجویان در موضوعاتی چون موفقیت ها و آسیب‌شناسی معضلات امروز سینمای ایران به یادداشت نویسی پرداختند

امتیاز شما