۱۴۰۰/۰۸/۰۳- ۱۱:۴۲ - مشاهده: ۱۸۷

جلسه اولیاء ومربیان

انتخابات انجمن اولیاء و مربیان

در روز چهارشنباه 1400/07/28 اولین جلسه اولیاء و مربیان با حضور کارشناس خانواده جناب آقای دکتر علیرضا لاور برگزار شد

و در ادامه جلسه رای گیری اعضاء انجمن اولیاء و مربیان صورت گرفت

تصاویر

امتیاز شما