تعداد بازدید : 58 - تاریخ خبر : دوشنبه 6 دی 1400 - 15:44  
کارگاه گریم

رشته تولید برنامه تلویزیونی

.

کارگاه گریم 
رشته تولید برنامه تلویزیونی
مدرس: آقای حامد زیرکی
سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

.

امتیاز شما