تعداد بازدید : 62 - تاریخ خبر : دوشنبه 6 دی 1400 - 15:45  
کارگاه عروسک سازی

رشته تولید برنامه تلویزیونی

.

کارگاه عروسک سازی
رشته تولید برنامه تلویزیونی
مدرس:آقای محمدرضا احمد زاده
سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

.

امتیاز شما