تعداد بازدید : 144 - تاریخ خبر : دوشنبه 6 دی 1400 - 15:45  
کارگاه عروسک سازی

رشته تولید برنامه تلویزیونی

.

کارگاه عروسک سازی

رشته تولید برنامه تلویزیونی

مدرس: آقای محمدرضا احمدزاده

سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰

.

امتیاز شما