تعداد بازدید : 60 - تاریخ خبر : دوشنبه 6 دی 1400 - 15:48  
کارگاه متحرک سازی دو بعدی

رشته انیمیشن

.

کارگاه متحرک سازی دو بعدی 
رشته انیمیشن
مدرس: آقای سیدعلی موسوی
سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

.

امتیاز شما