تعداد بازدید : 68 - تاریخ خبر : دوشنبه 6 دی 1400 - 15:49  
کارگاه تدوین

رشته تولید برنامه تلویزیونی

.

کارگاه تدوین
رشته تولید برنامه تلویزیونی
مدرس: آقای مهدی فریدی
سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰

.

امتیاز شما