تعداد بازدید : 202 - تاریخ خبر : شنبه 11 دی 1400 - 07:52  
کارگاه گویندگی، اجرا و بازیگری

رشته تولید برنامه تلویزیونی

.

کارگاه گویندگی، اجرا و بازیگری

رشته تولید برنامه تلویزیونی

مدرس: آقای حامد مدرس

سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰

.

امتیاز شما