تعداد بازدید : 284 - تاریخ خبر : دوشنبه 9 اسفند 1400 - 18:12  
کارگاه طراحی شخصیت

رشته انیمیشن

.

کارگاه طراحی شخصیت

رشته انیمیشن

مدرس: آقای محمدرضا محمدی آذر

سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰

.

امتیاز شما