تعداد بازدید : 339 - تاریخ خبر : شنبه 14 اسفند 1400 - 07:19  
کارگاه ارزیابی تولید پویانمایی

رشته انیمیشن

.

کارگاه ارزیابی تولید پویانمایی

رشته انیمیشن

مدرس: آقای محمدحسین چلداوی

سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰

.

امتیاز شما