۱۴۰۱/۰۳/۲۱- ۱۴:۴۸ - مشاهده: ۸۶۶

آزمون ورودی سال تحصیلی ١۴٠٢ - ١۴٠١

برگزاری مرحله اول آزمون هنرستان صدا و سیما


برگزاری مرحله اول آزمون هنرستان صدا و سیما برای سال تحصیلی ١۴٠٢-١۴٠١

جمعه-١۴٠١/٠٣/٢٠

تصاویر

امتیاز شما